Kineserne gjør det enkelt når de snakker om energi, det er himmel (og hva du kaller denne himmel energien er opp til deg) og jord og menneske energi. Menneske energien er satt sammen av himmel og jord. Når vi dør går en del til himmelen og en til jorden.

Vi har alle et avtrykk av tiden vi er født og dette avtrykket følger deg hele livet. Det kan settes opp som et fødsels-kart – et horoskop som avslører helsetilstanden gjennom livet. Relasjoner til familie og venner, karriere, økonomi, partner og barn. Ved å kjenne ditt horoskopet kan du også se hva som skal til for å få leve med balanse og harmoni. Fordi det er ikke likt for alle.

Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM traditional chinese medicine) er rundt 5000 år gammelt. TMC er et naturlig healing system som har utviklet seg til en symbiose av kunst og vitenskap og blir praktisert over hele verden. Akupunktur, urtemedisin, t’ai chi og chi gong er blitt hverdagskost i den vestlige verden.

Dette naturens healing metoder som begynner å bli akseptert som en ordinær del av helsebehandling. I dag er det vanlig å gå til akupunktur som er et stuerent fag. Men en ting som er glemt i vår vestlige iver i å gjøre akupunktur og kinesisk medisin stuerent er kinesisk astrologi, en kunnskap som vi ikke har åpnet helt opp for i den vestlige verden. Du kan rett og slett lese din helse-biologi ved å se på din fødselsdag.

Dine himmelske stammer og jordiske grener

I Kina er det utstrakt bruk av en metode som kalles Ba Zi. Ba Zi betyr åtte karakterer (tegn). Disse karakterene settes opp etter fødselstidspunkt: år, måned, dag, og tid. Du får to tegn for hver markering (år, mnd, osv.) Den ene viser dine himmelske stammer, den andre de jordiske grener. Dette unike fødsels kartet utgjør en kode som røper helsetilstanden til de indre organene gjennom livsløpet. Og ikke bare helsen, det viser deg hva som er dine styrker og hva som er dine svakheter. Hvordan kan du  ta inn de elementene som gjør at du lever i balanse?

Yin og yang

I Universet har vi miks av alle typer energier som er i evig forandring. Dagen (yang) blir til natt (yin), vinter (yin) til vår og sommer (yang), generasjoner blir født (yang) og dør (yin). Å forstå disse endringene er å forstå livet og livsprosessene.

Enkelte transformasjoner kan vi være med å styre, mens andre må gå sin gang. De som må gå sin gang kan vi tilpasse oss. Gro sykluser er eksempler på hvordan forskjellige former for chi/energi utfolder seg. Vi kan trene muskler og få dem til å vokse på ganske kort tid, men vi kan ikke få et barn til å vokse seg større og raskere enn det som ligger lagret i DNA-molekylene. Himmel-chi er rask, jord-chi er langsom. Ved å kjenne hvilken type chi du har og hvordan den påvirker deg, får du et solid grunnlag for å beherske livet ditt. Det er først og fremstyin/yang-balansen og de fem elementene som står sentralt i all kinesisk filosofi som er utgangspunktet i et Ba Zi kart. Det spennende er j at alt er i en evig forandring. Ingenting står stille, og det er når vi lærer å surfe på livets bølge at alt i livet kan favnes.

De fem elementene

Kjenn dine elementer, kjenn deg selv.  De fem elementene er spekket med informasjon. Hvert element har sin prosess. På mange språk blir elementene oversatt til prosessene, fordi de representerer energiens bevegelse over tid, i motsetning til å se på hvert element som en egen del. Sommer blir til høst, vinter og vår, de samme rytmene finner vi i livet.

Alt kan forståes gjennom yin/yang og de fem elementene (prosessene) tre, ild, jord, metall og vann. Det er livets rytme satt i et system. Hver dag, hver måned og hvert år har disse rytmene. Gå imot livets rytme og opplev frustrasjon og kaos, tilpass det disse syklusene og du får et godt liv. Denne energien kan bli aktivisert, beroliget eller harmonisert for å oppnå vitalitet og optimal helse. Akupunktur, urter, kropps-terapi, chi gong, kosthold, farger og feng shui er redskaper som påvirker en persons chi. Det spennende er jo at du selv kan vi bevisst påvirke din livs-chi for å balansere ditt liv.

Gjøre en Ba Zi-lesning og finn hvilket element som er dominerende i horoskopet ditt, hvilket element som er deg. Du vil finne dine støttende elementer hvilke du bør være forsiktig med. Bruk Ba Zi for å finne hvilken epoke du er inne i og hvordan du kan bruke kosthold, farger og fysiske øvelser bevisst for å balansere ubalanser.

Informasjon om vår relasjon til familie og venner, karriere, økonomi, partner og barn finner vi også i et Ba Zi-horoskop. I Kina settes det alltid opp et kart for å se om et par vil være fruktbare sammen. Det er viktig at en av partene har et potensial for å få mange barn. For utøvere som jobber med kinesisk medisin, er Ba Zi et godt hjelpemiddel. Det brukes til å se på helsen som er, hva som kommer og ikke minst hva som skal til for å balansere den.

Ba Zi i praksis

En kvinne som var født med et svakt tre-elementet var inne i en periode med sterk ild (ild drenerer tre). Hun ble syk, så syk at hun hadde behov for levertransplantasjon. (Lever er i tre-elementet). Hun fikk satt sitt Ba Zi-kart og ble anbefalt å kle seg med grønne klær og fylle huset med planter for å styrke tre-elementet sitt. Etter kort tid følte hun seg mye bedre. Legen hennes så store positive bedringer og bemerket “uansett hva det er du har begynt med, fortsett å gjør det, det har hatt stor innvirkning på helsen din.” Ved å kjenne den essensielle balansen til elementet vi er født med og de sykliske endringene som utfolder seg gjennom årenes svingninger, kan vi gjennom bevisste valg av farger, diett, karriere, fysiske øvelser og retninger tilpasse oss elementene for leve et liv i harmoni, overflod og balanse.

Det viktigste du får ut av å kjenne din ba Zi er ikke å spå fremtiden. Det er å vite ditt “useful element” det elementet du kan bruke for å få energi. Du vil vite hvilke farger som støtter deg, hvilken mat som støtter deg, klima, retninger, arbeid, aktiviteter. Det blir som å ha en reservekonto, Du har noe å hente frem når du livs utfordringene kommer. Og det blir lettere å akseptere livet på livets premisser fordi du lettere forstå at dette er ikke personlig, det handler om energi dynamikker. Vi har alle et dypt og inderlig ønske om å leve lykkelig. Drømmene våre er forskjellige, men når vi finner en harmoni på innsiden. Når vi lærer oss selv og kjenne og kan akseptere alle våre side. Da er vi et steg nærmere et lykkelig liv.

kablogg

Håper du blir inspirert av bloggen min, jeg setter stor pris på om du deler hvis du liker det du leser. Gode Chi-vibber til deg.

Hilsen Nina

ninaw

Få mine feng shui hemmeligheter

You have Successfully Subscribed!