Feng shui betyr bokstavelig talt vind og vann og er den urgamle kunsten å balansere en positiv energiflyt  hjemme og på  arbeidsplassen. Det er vind og vann som gjennom tusenårssykluser har formet landskapet og omgivelsene rundt deg.

Der hvor landskapet er mykt og nærende er det en myk, nærende chi (energi) som har skapt det, og der hvor landskapet er røft og aggressivt er det en røff aggressiv chi (energi) som har skapt det. Denne energien vil påvirke deg og være med å forme deg og ditt liv.

Ditt hjem er en forlengelse av din kropp. Se for deg et sett med russiske dukker, hvor huset kan sees på som en av dukkene. Bydelen, byen, landet, verdensdelen, planeten osv. Vi har lag på lag utenpå vår fysiske kropp. Alt er med på å forme den du er.

#01 Se på ditt hjem med ”Feng Shui briller”

Hvordan kan du da ta denne forståelsen inn i ditt hjem? Det første du kan gjøre er å nullstille deg. M.a.o., se hjemmet ditt med nye øyne. Vi mennesker er vanedyr og når vi bor på samme sted over lengre tid kommer det ofte skylapper på, og vi lar det meste gå på autopilot. Vi kan bli så vant til å leve i et ustrukturert hjem at vi ikke legger merke til hva vi egentlig har eller hvordan vi har det. Første steg er derfor å få en bevissthet om  hvordan hjemmet ditt og arbeidsplassen ser ut. Fungerer alt som det skal? Hvordan fungerer livet ditt generelt og hvordan har de andre familiemedlemmene det? Kommer det energi til boligen din eller blir den blokkert? 70% av det som skjer inni boligen din kommer utenfra.