Yin og Yang er et populært begrep og symbolet Tai Ji, kjenner de aller fleste. Det oppfattes av mange som symbolet på de motstridende kreftene vi omgir oss med, mørkt og lyst, sol og måne, negativt og positivt osv..  Men yin og yang er ikke motstridene krefter, de er skapende krefter i et kreativt samspill når vi lever etter naturens lover. Yin og yang må følge sin vekselgang og vi må lære å leve etter disse prinsippene. Et klassisk ordtak sier at Yang uten Yin er som en hest uten tøyler og Yin uten Yang er noe kaldt og bedrøvelig. Yin og Yang er uatskillelige og derfor likeverdige. Overdreven vektlegging av Yin eller Yang blir ubalanse, som fører til uro og dårlig helse. Det finnes ikke noe Yin uten Yang eller Yang uten Yin.
Alle deler i universet er forbundet med hverandre fordi alle ting alltid befinner seg i konstant forandring og veksling mellom de to polene.  Samspillet mellom Yin og Yang gir liv (energi = chi) til alle ting. Inne i Yin er øyet til Yang og i Yang er øyet til Yin. Den ene er avhengig av den andre. Har for stor spenning (Yang) brenner energien vår opp, har vi for lite (Yin) blir det stillstand. Vår tid er Yangdominert. Vi verdsetter høyt tempo og ytre omstendigheter. Vi dyrker lyset, men tar oss liten tid til å undre oss over vårt indre, mørket, stillheten og dypet. Når vi lærer å dyrke stillheten i livet, blir det plass til problemløsning og kreativitet som i det lange løp vil gi oss det overskuddet vi trenger til å tåle høy tempo. Vi glemmer at vi er avhengige av en balanse mellom aktivitet og passivitet. Ved å tilpasse seg naturen fremfor og sloss mot den blir livet fredfullt.
Yin og yang er ikke noe kineserne ”oppfant”. De avdekket et mønster i naturen. Yin og yang kan ses over alt. Om våren presser knoppene på for å åpne seg, energien presser utover og tiden er yang. Om høsten slipper bladene trærne, daler mykt ned på bakken og forvandles til jord, energien trekker seg innover og tiden er yin. Våren og sommeren er tiden for å søke ut og åpne opp for det nye. Høsten og vinteren er tiden for å trekke seg inn hjemmets varme hule, fordøye og bearbeide det vi nye vi åpnet opp for. Det første vi gjorde da vi ble født var å trekke pusten inn (yang), de siste vi gjør i livet er å slippe pusten ut (yin).
Er du låst av en logisk (yang) tankegang kan det være nyttig å åpne opp den kreative intuitive (yin) delen av deg, mens hvis du bare flyter rundt og drømmer, trenger du å manifestere noe fysisk og tenke logisk (yang). Etter timer med høy konsentrasjon er det viktig å slappe av. Mang en oppdagelse er kommet som ”lyn fra himmelen” som da Newton satt seg under epletreet og hvilte, så et eple falle og forsto loven om tyngdekraft.

Slow food, slow living er trender som viser at vi ønsker å roe oss ned og balansere yang livsstilen som har dominert siden slutten av forrige århundre. Alt går i bølger. I Indias storbyer er det mer populært å pumpe jern på et Gym enn å gå på yogatrening, mens i Vesten kjører Helsestudioene grå timer med myk trening som yoga og Chi Gong.

Alt handler om balanse. For mye eller for lite skaper ubalanse og frustrasjon. Jeg har laget en quiz til deg, hvilken personlighets type er du? Ta quizen og få konkrete råd for å leve med harmoni og balanse. Hvis vi har yin og yang balanse i livet, i hjemmet og på jobben, ja da er livet i harmoni rett og slett.  Husk at veien er målet i seg selv, at vi skal ikke være perfekte, vi strekker oss litt lengre for å få det litt bedre.

Ta quizzen: Har du en yin eller yang personlighet?

Takk for at du leser blogge min, takk for at du hjelpe meg å dele, ønsker deg gode dager i harmoni og med balanse.

Let the Chi flow.

Klemmer fra Nina

signature